Kommunikation som når fram och gör skillnad

Moberg kommunikation hjälper din organisation att genomföra förändringar, projekt och evenemang genom planerade kommunikationsinsatser. Det kan handla om allt ifrån att lyckas med en organisationsförändring eller forma en ny kommunikationsavdelning från grunden till att genomföra ledardagar, ta fram strategier eller budskapsplattformar eller  driva ett webbprojekt.

Med närmare 30 års erfarenhet erbjuder jag rådgivning, projektledning och utbildning inom större delen av kommunikationsspektrat och kan ta rollen som interim kommunikationschef.

Kontakt


Hör gärna av dig om du vill veta mer eller behöver stöd eller avlastning med din organisations kommunikation.