Get in Touch


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Uppdrag & kunder


I merparten av de uppdrag jag anlitats för har jag haft rollen som projektledare, kommunikationsansvarig, kommunikationsstrateg workshopledare eller föreläsare/utbildare. Här kan du ta del av exempel på genomförda uppdrag och ett urval av de kunder jag anlitats av.


Exempel på uppdrag och erfarenheter

kommunikationschef


Kommunikationschef för division med 5000 medarbetare i börsnoterat bolag i tio år (fast anställning).


Tf  kommunikationschef för kommun under 7 månader under rekryteringsprocess.förändrings
ledare


Projektledare och kommunikationsansvarig vid organisations- förändringar och uppköp av bolag samt flytt till nya lokaler.

Förankring av ny värdegrund samt satsning på ny önskad kultur.

Utveckling av ny kommunikatörsorganisation samt nytt grepp för internkommunikationen i kommun.

webbexpertProjektledare och/eller kommunikationsansvarig för webbprojekt som rört allt ifrån s
ammanslagning av fem webbar till en, nya Intranät, extranät och hemsidor till digitala arbetsplatser.

Även anpassningar för att möta krav enligt webbdirektiv, klarspråk och GDPR.


föreläsare, utbildare


Jag har föreäläst och utbildat i en rad olika ämnen och sammanhang. 

- Kommunikationskurs för
  mellanchefer.

- Komprimerad kurs i
  klarspråk.
- Så håller du
  professionella digitala
  möten,
- Lyckas med ditt
  webbprojekt:
- Webbpublicering.
- Redaktörsutbildning.
- Kundbemötande.

evenemangs
ansvarig


Projektledare, moderator, workshopledare för olika typer av evenemang som exempelvis en vinterfest för 6000 medarbetare, 

ledardagar för alla chefer i kommun, planeringsdagar för lednings- och andra arbetsgrupper, temafrukostar samt diverse kundevenemang.


.

uppstartare


Jag har varit drivande i uppbyggnaden av några skilda verksamheter:

- Ny Kommunikationsenhet
  samt konsumenttjänst i
  tillverkningsindustrin.
- Uppstart av kommuns
  kommunikationsenhet.
- Uppstart av förening
  som föreläste om och
  arbetade emot tabun,
  skuld och skamfrågan
  kring sexuella övergrepp.Ett urval av företag och organisationer som anlitat mig sedan 2011