Projektledare, strateg, kommunikationschef, redaktör & föreläsare

Med närmare 30 års erfarenhet har jag arbetat med det mesta inom kommunikationsområdet och har mycket kunskap att dela med mig av.


Jag älskar utmaningen i att med en involverande kommunikation och tillsammans med andra påverka till förändring. Att skapa en kultur som präglas av öppenhet, tillit, gemenskap, motivation och där alla arbetar mot samma mål. Att hitta kreativa lösningar på problem och, framför allt, att nå resultat!

Jag startade Moberg Kommunikation 2011 och har sedan dess arbetat med en rad spännande uppdrag och kunder inom såväl privat som offentlig sektor.


/Åsa Moberg


Andra om mig

Levererar resultat


Kunder och uppdragsgivare  har uppskattat min positiva inställning, målmedvetenhet, uthållighet och förmåga att leverera resultat och entusiasmera andra.  Att jag har en strategisk höjd och alltid går i mål.Involverar och ger energi


Medarbetare och projektmedlemmar har sagt att jag är engagerad, ger energi och involverar. Att jag  är varm och positiv och skapar ett klimat präglat av öppenhet samtidigt som jag är tydlig och ger eget ansvar.